/util/conv/

0 directories 384 files
Name Size Modified
Go up
7toISO.lha 12 KiB
7toISO.readme 3.2 KiB
7toISO14.lha 13 KiB
7toISO14.readme 5.2 KiB
a2h.lha 5.8 KiB
a2h.readme 589 B
Acvt.lha 96 KiB
Acvt.readme 1.6 KiB
adTOag.lha 18 KiB
adTOag.readme 2.3 KiB
ag2hh.lha 25 KiB
ag2hh.readme 1.3 KiB
AG2HHnew.lha 25 KiB
AG2HHnew.readme 1.3 KiB
AGMSFixText2.lha 18 KiB
AGMSFixText2.readme 1.4 KiB
agocr.lha 2.0 MiB
agocr.readme 3.5 KiB
AmCurrency.lha 552 KiB
AmCurrency.readme 5.5 KiB
AMInd2DBmist.lha 8.8 KiB
AMInd2DBmist.readme 854 B
ANSIconvert.lha 8.9 KiB
ANSIconvert.readme 397 B
Archon-rexx.lha 953 B
Archon-rexx.readme 399 B
Asciiconverter.lha 44 KiB
Asciiconverter.readme 373 B
aul-guide2html.lha 57 KiB
aul-guide2html.readme 1.5 KiB
barcode.lha 1.1 MiB
barcode.readme 3.7 KiB
base64.i386-aros.lha 249 KiB
base64.i386-aros.readme 1.9 KiB
base64.lha 2.9 KiB
base64.readme 623 B
base64enc.lha 440 B
base64enc.readme 1.2 KiB
bde64.i386-aros.lha 56 KiB
bde64.i386-aros.readme 1.7 KiB
bde64.lha 8.0 KiB
bde64.readme 562 B
BFS_ToUpLow.lha 6.4 KiB
BFS_ToUpLow.readme 518 B
Bindechex.lha 21 KiB
Bindechex.readme 1.0 KiB
BinEps_1.00.lha 25 KiB
BinEps_1.00.readme 762 B
bmp2wbmp.lha 27 KiB
bmp2wbmp.readme 2.5 KiB
byte2c.lha 8.7 KiB
byte2c.readme 633 B
bZ_AG2HH.lha 33 KiB
bZ_AG2HH.readme 1.8 KiB
CarriageRet.lha 58 KiB
CarriageRet.readme 476 B
Cas2Wav.lha 733 KiB
Cas2Wav.readme 1.7 KiB
cbmconvert.i386-aros.lha 236 KiB
cbmconvert.i386-aros.readme 1.9 KiB
ccd2cue.i386-aros.readme 290 B
ccd2cue.i386-aros.tar.bz2 20 KiB
ccd2cue.lha 21 KiB
ccd2cue.m68k-aos.readme 293 B
ccd2cue.m68k-aos.tar.bz2 25 KiB
ccd2cue.readme 292 B
cdid2cdlist.lha 5.4 KiB
cdid2cdlist.readme 504 B
ChangeChars.lha 8.9 KiB
ChangeChars.readme 677 B
CharCo16.lha 8.1 KiB
CharCo16.readme 1.0 KiB
charconv.lha 14 KiB
charconv.readme 399 B
Cheetah.lha 34 KiB
Cheetah.readme 518 B
convaski.lha 76 KiB
convaski.readme 2.7 KiB
convert.lha 25 KiB
convert.readme 267 B
Convert2X01.lha 168 KiB
Convert2X01.readme 2.5 KiB
ConvertCDID.lha 6.6 KiB
ConvertCDID.readme 609 B
ConvertIRCserv.lha 2.3 KiB
ConvertIRCserv.readme 1.5 KiB
ConvertNum.lha 5.5 KiB
ConvertNum.readme 2.6 KiB
convpl.lha 18 KiB
convpl.readme 1.7 KiB
convtemp.lha 3.0 KiB
convtemp.readme 461 B
CPC.lha 27 KiB
CPC.readme 1.0 KiB
CrossDOS.lha 677 B
CrossDOS.readme 276 B
CTLG2CT.lha 14 KiB
CTLG2CT.readme 777 B
d64.i386-aros.lha 368 KiB
d64.i386-aros.readme 2.3 KiB
dates2ical.lha 709 B
dates2ical.readme 597 B
dbf2asc2.lha 107 KiB
dbf2asc2.readme 2.7 KiB
DCM2ATR.lha 30 KiB
DCM2ATR.readme 559 B
DecBinHex.lha 2.1 MiB
DecBinHex.readme 703 B
DecBinHex1_1.lha 3.0 MiB
DecBinHex1_1.readme 1.2 KiB
dechex.lha 11 KiB
dechex.readme 851 B
dehex.lha 7.0 KiB
dehex.readme 287 B
DiaryConv.lha 9.7 KiB
DiaryConv.readme 535 B
DLGGUIDE232.lha 22 KiB
DLGGUIDE232.readme 356 B
dmc2html.lha 21 KiB
dmc2html.readme 1.8 KiB
doc2rtf.lha 46 KiB
doc2rtf.readme 212 B
dt2iff.lha 6.9 KiB
dt2iff.readme 710 B
dt2iff_os4.lha 5.1 KiB
dt2iff_os4.readme 598 B
dtconvert.lha 43 KiB
dtconvert.readme 854 B
DTConvert018.lha 63 KiB
DTConvert018.readme 9.6 KiB
DxConverter.lha 7.2 KiB
DxConverter.readme 291 B
Easy_Guide.lha 44 KiB
Easy_Guide.readme 410 B
easyconvert.lha 27 KiB
easyconvert.readme 1.2 KiB
EpsLab_1.02.lha 148 KiB
EpsLab_1.02.readme 1.3 KiB
EpsLab_fix.lha 36 KiB
EpsLab_fix.readme 981 B
feeder.lha 9.7 KiB
feeder.readme 1004 B
FileConv.lha 140 KiB
FileConv.readme 955 B
fixaiff_jf.lha 8.3 KiB
fixaiff_jf.readme 1.4 KiB
Flash.lha 5.9 KiB
Flash.readme 1.0 KiB
fondu.lha 347 KiB
fondu.readme 224 B
g2h.lha 39 KiB
g2h.readme 1.1 KiB
geowrite2rtf.lha 21 KiB
geowrite2rtf.readme 583 B
GOtoISO.lha 3.4 KiB
GOtoISO.readme 350 B
GOtoISO2_21.lha 9.5 KiB
GOtoISO2_21.readme 514 B
Greek_decoder.lha 40 KiB
Greek_decoder.readme 502 B
gtoh.lha 22 KiB
gtoh.readme 677 B
gwimport.lha 5.0 KiB
gwimport.readme 5.5 KiB
hh2ag.lha 21 KiB
hh2ag.readme 411 B
HotFavBook.lha 76 KiB
HotFavBook.readme 931 B
HP2TeX.lha 12 KiB
HP2TeX.readme 348 B
HTML2Guide-1.2.lha 72 KiB
HTML2Guide-1.2.readme 2.1 KiB
i2b.lha 17 KiB
i2b.readme 3.8 KiB
I2DB12-Upd.lha 12 KiB
I2DB12-Upd.readme 554 B
I2SB_1.5.lha 14 KiB
I2SB_1.5.readme 307 B
I2SQL.lha 13 KiB
I2SQL.readme 292 B
ibmiso.lha 3.3 KiB
ibmiso.readme 2.3 KiB
iconconv.lha 69 KiB
iconconv.readme 886 B
iconverter.i386-aros.lha 98 KiB
iconverter.i386-aros.readme 1.8 KiB
Iconverter.lha 115 KiB
Iconverter.readme 1.3 KiB
Iconverter_mos.lha 97 KiB
Iconverter_mos.readme 1.4 KiB
iconverter_os4.lha 100 KiB
iconverter_os4.readme 1.8 KiB
icoutils.i386-aros.lha 1.1 MiB
icoutils.i386-aros.readme 1.1 KiB
IFF2rexx.lha 781 B
IFF2rexx.readme 1.0 KiB
Image2PDF.lha 10 MiB
Image2PDF.readme 4.2 KiB
Index2GuideV13.lha 14 KiB
Index2GuideV13.readme 898 B
iso-o-matic-os3.lha 82 KiB
iso-o-matic-os3.readme 2.0 KiB
iso-o-matic.lha 62 KiB
iso-o-matic.readme 1.8 KiB
lex2txt.lha 8.0 KiB
lex2txt.readme 240 B
List2HTML.lha 68 KiB
List2HTML.readme 953 B
LogConvert.lha 12 KiB
LogConvert.readme 1.1 KiB
LSFileCut.lha 8.2 KiB
LSFileCut.readme 2.2 KiB
Lyr2txt.lha 4.1 KiB
Lyr2txt.readme 295 B
MacPs2TEX.lha 37 KiB
MacPs2TEX.readme 1.1 KiB
macwhack.lha 6.4 KiB
macwhack.readme 950 B
MakeASCII.lha 701 B
MakeASCII.readme 82 B
makedoc.lha 22 KiB
makedoc.readme 969 B
MakeHex.lha 151 KiB
MakeHex.readme 1.5 KiB
MakeWav.lha 23 KiB
MakeWav.readme 1.4 KiB
mconv_19.lha 11 KiB
mconv_19.readme 575 B
mcvert.lha 34 KiB
mcvert.readme 1.1 KiB
microdvd.lha 368 KiB
microdvd.readme 3.6 KiB
MIDI2asm.lha 3.6 KiB
MIDI2asm.readme 292 B
MorphEnc.lha 249 KiB
MorphEnc.readme 1.4 KiB
morse.lha 6.8 KiB
morse.readme 438 B
MuiMegaNum.lha 9.8 KiB
MuiMegaNum.readme 686 B
n2w_aos4.lha 100 KiB
n2w_aos4.readme 1.3 KiB
new2ps.lha 8.4 KiB
new2ps.readme 235 B
nocode.lha 4.3 KiB
nocode.readme 2.2 KiB
nrg2cue.lha 12 KiB
nrg2cue.readme 472 B
otrMUI.lha 329 KiB
otrMUI.readme 2.7 KiB
PalmDocGC.lha 5.2 KiB
PalmDocGC.readme 420 B
pc2am.lha 15 KiB
pc2am.readme 284 B
pc2doc.lha 6.5 KiB
pc2doc.readme 1.4 KiB
pdaconvert.lha 47 KiB
pdaconvert.readme 1.1 KiB
pdbmake.lha 39 KiB
pdbmake.readme 788 B
petcat_aos4.lha 62 KiB
petcat_aos4.readme 479 B
Pict2Source.lha 43 KiB
Pict2Source.readme 834 B
Prevodnik145.lha 204 KiB
Prevodnik145.readme 994 B
psiconv0.8.2.lha 1.3 MiB
psiconv0.8.2.readme 2.9 KiB
Pui4Cli.lha 58 KiB
Pui4Cli.readme 3.8 KiB
ramtxt2pdf.lha 9.4 KiB
ramtxt2pdf.readme 699 B
Raw2Ent.lha 105 KiB
Raw2Ent.readme 7.5 KiB
recode.lha 131 KiB
recode.readme 274 B
replex.lha 111 KiB
replex.readme 251 B
ripmime.lha 15 KiB
ripmime.readme 316 B
rman.lha 177 KiB
rman.readme 12 KiB
RomanConv.lha 3.0 KiB
RomanConv.readme 663 B
rtf-riddle.i386-aros.lha 164 KiB
rtf-riddle.i386-aros.readme 1.9 KiB
RTF-Riddle.lha 229 KiB
RTF-Riddle.readme 2.4 KiB
sapmaker.lha 102 KiB
sapmaker.readme 3.3 KiB
say2raw.lha 3.3 KiB
say2raw.readme 233 B
SBFiles.lha 1.6 KiB
SBFiles.readme 325 B
sgml2ag.lha 11 KiB
sgml2ag.readme 332 B
shtml.lha 17 KiB
shtml.readme 1.0 KiB
smd2bin.lha 13 KiB
smd2bin.readme 929 B
smd2bin_src.lha 14 KiB
smd2bin_src.readme 1.1 KiB
Srt2Wav_Version_Alpha.lha 88 KiB
Srt2Wav_Version_Alpha.readme 461 B
SteBaseConv.lha 46 KiB
SteBaseConv.readme 3.6 KiB
StripCodes.lha 5.0 KiB
StripCodes.readme 426 B
Sumniki.lha 8.8 KiB
Sumniki.readme 1.5 KiB
SumnikiMUI.lha 12 KiB
SumnikiMUI.readme 772 B
Tab2Space.lha 1.9 KiB
Tab2Space.readme 285 B
tat.lha 7.6 KiB
tat.readme 1003 B
TeleWords.lha 14 KiB
TeleWords.readme 1.0 KiB
tempconv.lha 3.2 KiB
tempconv.readme 341 B
TextConv151d.lha 70 KiB
TextConv151d.readme 3.8 KiB
TextConv151e.lha 67 KiB
TextConv151e.readme 3.6 KiB
TextConvDocs.lha 83 KiB
TextConvDocs.readme 1.5 KiB
TextConvDocs_e.lha 65 KiB
TextConvDocs_e.readme 1.5 KiB
TextPort.lha 33 KiB
TextPort.readme 653 B
Transcript.lha 9.0 KiB
Transcript.readme 2.4 KiB
txt2html.lha 13 KiB
txt2html.readme 1.6 KiB
txt2pdf.lha 64 KiB
txt2pdf.readme 984 B
TxtToHTML.lha 92 KiB
TxtToHTML.readme 3.8 KiB
UberCassette.lha 407 KiB
UberCassette.readme 1.1 KiB
UniDecode0.11.lha 17 KiB
UniDecode0.11.readme 718 B
UniDecode0.13.lha 17 KiB
UniDecode0.13.readme 699 B
UniEncodeBr0.02.lha 14 KiB
UniEncodeBr0.02.readme 526 B
uniq.lha 12 KiB
uniq.readme 504 B
unixguide.lha 22 KiB
unixguide.readme 1.6 KiB
VCDGear.lha 132 KiB
VCDGear.readme 1.7 KiB
vcdgear176-040415_mos.lha 524 KiB
vcdgear176-040415_mos.readme 203 B
vcdgear176.lha 689 KiB
vcdgear176.readme 567 B
wav2ami.lha 629 B
wav2ami.readme 408 B
Wav2Cas.lha 105 KiB
Wav2Cas.readme 2.1 KiB
wav2raw.lzh 7.8 KiB
wav2raw.readme 1.0 KiB
WoW.lha 81 KiB
WoW.readme 2.4 KiB
x2y.lha 635 B
x2y.readme 486 B
xlhtml-0.5.1-m68k.lha 396 KiB
xlhtml-0.5.1-m68k.readme 1.1 KiB
xlhtml-mos.lha 102 KiB
xlhtml-mos.readme 666 B
xlhtml.lha 84 KiB
xlhtml.readme 653 B
xlhtml_0.5.lha 221 KiB
xlhtml_0.5.readme 555 B
z802tzx-aos4.lha 119 KiB
z802tzx-aos4.readme 5.0 KiB
z802tzx.i386-aros.lha 183 KiB
z802tzx.i386-aros.readme 4.1 KiB
zmakebas.i386-aros.lha 150 KiB
zmakebas.i386-aros.readme 2.7 KiB
zmakebas.lha 113 KiB
zmakebas.readme 3.5 KiB
zmakebas_mos.lha 60 KiB
zmakebas_mos.readme 3.5 KiB